Aan de kern van onze werkzaamheden van vandaag, ligt een interessante geschiedenis. Het Ecoras van vandaag is voortgekomen uit KNN Advies. Samen met Recell, BioBTX en Foamplant vormde KNN Advies de overkoepelende KNN Groep. In 2020 lieten we de tak van energie los en verschoven we onze focus naar materialen in de drie kennisdomeinen: Circulaire & Biobased kunststoffen, Biobased economie & Milieu impact analyse (LCA). Gegoten in een nieuwe naam gingen we verder als Ecoras; de afkorting ‘eco’ voor ecologie en economie, het oud-Ierse ‘coras’ voor ‘systeem’.


KNN Groep

KNN bestaat al sinds 2000 en heeft in de loop der jaren diverse ontwikkelingen doorgemaakt. Vanuit de (onderzoeks-)activiteiten bij KNN zijn er in de afgelopen decennia meerdere spin-off bedrijven ontstaan, welke onder de holding KNN Groep zijn verenigd.

BioBTX

BioBTX bewijst dat plastic niet per se afval hoeft te genereren. BioBTX streeft ernaar marktleider te worden op het gebied van biobased aromaten en circulaire economie-techniek. Ze zetten hernieuwbare reststromen (bioafval) en plastic afval om in BTX en verminderen daarmee de hoeveelheid afval en CO2 uitstoot. Wist je dat momenteel slechts 9% van al het plastic wereldwijd wordt gerecycled? Dat kan natuurlijk veel beter!

Meer weten? Kijk op www.biobtx.com  

Recell Group

Recell Group levert de nieuwe generatie cellulose voor echt groene bedrijfsketens. Het bedrijf is specialist in het leveren en toepassen van Recell: de cellulose-grondstof die ze winnen uit reststromen. Op bijgaande foto enkele voorbeelden van producten met Recell. Recell Group bestaat uit verschillende innovatieve en succesvolle bedrijven die bouwen aan een cellulose-gebaseerde economie specifiek in de bouw, infra en chemie.

Meer weten? Kijk op www.recell.eu

Foamplant

Foamplant werkt aan veilige en duurzame voedselproductie voor iedereen door met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk schone, betrouwbare en betaalbare plantensubstraten op de markt te brengen.

Meer weten? Kijk op www.foamplant.nl

Ecoras

Vanuit haar kennisdomeinen Circulaire & Biobased Plastics, Biobased Economie en Impact analyse ondersteunt Ecoras diverse organisaties in de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering.