Ecoras vandaag de dag werkt aan een zorgvuldige omgang met onze grondstoffen. Wij willen systemen zoveel mogelijk circulair ontwerpen en inrichten, om te voorkomen dat de aarde nog verder wordt uitgeput.

Aan de kern van de werkzaamheden van vandaag, ligt een interessante geschiedenis. Het Ecoras van vandaag is voortgekomen uit KNN Advies. Samen met KNN Cellulose/Recell, BioBTX en Foamplant vormde KNN Advies de overkoepelende KNN Groep. In 2020 lieten we de tak van energie los en verschoven we onze focus naar materialen in de drie domeinen groene chemie, duurzame kunststoffen en biobased solutions. Gegoten in een nieuwe naam gingen we verder als Ecoras; de afkorting ‘eco’ voor ecologie en economie, het oud-Ierse ‘coras’ voor ‘systeem’.


KNN Groep

KNN – voorheen KNN Milieu – bestaat al sinds 2000 en heeft in de loop der jaren diverse ontwikkelingen doorgemaakt. Vanuit de (onderzoeks-)activiteiten bij KNN zijn er in de afgelopen decennia meerdere spin-off bedrijven ontstaan, welke onder de holding KNN Groep zijn verenigd.

BioBTX

BioBTX wil bewijzen dat plastic niet per se afval hoeft te genereren. BioBTX streeft ernaar marktleider te worden op het gebied van biobased aromaten en circulaire economie-techniek. Ze zetten duurzame grondstoffen en plastic afval om in BTX en verminderen daarmee de hoeveelheid afval en CO2 uitstoot.
BioBTX wil werken aan een duurzame toekomst, vrij van plastic afval. Wist je dat momenteel slechts 9% van al het plastic wereldwijd wordt gerecycled? Dat kan natuurlijk veel hoger, en daar wil BioBTX met hun technologie een grote rol in spelen. Bio BTX is een technologie die al heeft bewezen dat alle soorten plastic -zelfs gelaagd, RDF, lastig te scheiden plastics, mixen en composieten- gerecycled kunnen worden. 

Recell Group

Recell Group levert de nieuwe generatie cellulose voor echt groene bedrijfsketens. Het bedrijf is specialist in het leveren en toepassen van Recell: de cellulose-grondstof die ze winnen uit reststromen. Op bijgaande foto enkele voorbeelden van producten met Recell. Recell Group bestaat uit verschillende innovatieve en succesvolle bedrijven die bouwen aan een cellulose-gebaseerde economie specifiek in de bouw, infra en chemie.

Foamplant

Foamplant werkt aan veilige en duurzame voedselproductie voor iedereen door met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk schone, betrouwbare en betaalbare plantensubstraten op de markt te brengen.

Ecoras

Bij Ecoras vinden we dat afval niet hoeft te bestaan. Daarom werken wij dagelijks aan de drie domeinen groene chemie, duurzame kunststoffen en biobased solutions.