Geen tijd voor afval

Wij willen voorkomen dat we de aarde uitputten. Onze aarde heeft maar een beperkte hoeveelheid grondstoffen en in de huidige economie gaan we daar razendsnel doorheen. Dit moet anders, en Ecoras draagt bij aan de verandering. Wij werken toe naar een economie waarin afvalstromen worden geminimaliseerd door circulaire waardeketens te realiseren, ecologische inzichten toe te passen en economische kansen te pakken. Meer over onze diensten lees je hier.

Onze missie & visie

De missie van Ecoras is om circulaire waardeketens te realiseren door omgevingsgerichte, technische en economische kansen in de circulaire economie te herkennen en ermee aan de slag te gaan.

Dit doen we vanuit onze visie om bij te dragen aan een meer voorzichtige en bewuste omgang met grondstoffen. Door productiesystemen op een praktische en toepasbare manier (circulair) te ontwerpen en te organiseren, bereiken we een circulaire economie die bijdraagt aan een leefbare planeet in de toekomst.


Onze kernwaarden

Expertise

Wij hebben al 23 jaar ervaring in de domeinen groene chemie, duurzame & circulaire plastics en biobased producten & toepassingen.

Full service

Wij zijn het enige full service bedrijf in Noord Nederland dat zich inzet voor de ontwikkeling & realisatie van circulaire waardeketens, waarbij we diensten leveren op het gebied van milieu impact analyses, circulaire & biobased materiaal vraagstukken en economische & technische uitdagingen.

Actueel

Wanneer wetgeving of de businesscase belemmerend is, kunnen wij organisaties ondersteunen in het vinden van de juist oplossing routes of specialistische kennispartners.

Aanjagen & opschalen van innovatie

Door frequente gesprekken met ondernemers kunnen wij trends & uitdagingen in de markt vroegtijdig herkennen. Wanneer de oplossing nog niet bestaat trekken wij de stoute schoenen aan en gaan wij aan de slag om een oplossing te vinden/ontwikkelen/faciliteren.

Ecoras maakt impact

Met onze dagelijkse werkzaamheden dragen wij bij aan Sustainable Development
goals 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 en 17. Waarom? Lees hieronder hoe wij dit doen!

Ecoras helpt bij het verminderen van afvalstromen die (grond)water verontreinigen.

Door middel van LCA’s en CO2 footprint analyses draagt Ecoras bij aan verduurzaming van energie en het gebruik hiervan.

De transitie naar een circulaire economie brengt nieuwe werkgelegenheid en economische groei met zich mee.

Bij Ecoras helpen we bedrijven innoveren op het gebied van duurzaamheid en de industrie te verduurzamen door grondstofkringlopen te sluiten.

We werken ook voor kleinschalige projecten, zodat we op elke schaal verduurzamen.

Circulariteit betekent het zorgvuldiger omgaan met afvalstromen, en dus ook met consumptie en productie van goederen. Ecoras draagt bij aan het sluiten van deze kringlopen.

Ecoras helpt bij het verkleinen van onze CO2-footprint en het verminderen van de uitputting van onze grondstoffen.

In het project van Wad van Waarde: “Van plasticsoep naar groentesoep” denkt Ecoras mee met het ontwikkelen van alternatieven voor de grote plasticvervuilers van de Waddenzee.

Om onze doelen te bereiken, is samenwerking nodig. Wij brengen partijen samen om dezelfde doelen te behalen. Het bereiken van een circulaire economie kan niemand alleen.